Waardigheid Te Bevorder,
Lewensgehalte

En Sosiale Sekerheid

Slider

GRYSKRAG AS 'N VERENIGING

GrysKrag is ‘n landswye organisasie sonder winsbejag wat in 1995 gestig is. Dit is ’n diens en welwillenheidsvereniging vir persone vyf-en-vyftig jaar en ouer. GrysKrag hou rekening met drie sub groepe van persone bo vyf-en-vyftig. Die sub-groep 55 tot 65: Hulle is die persone wat op die kruin van hulle loopbane is, maar wat die vooruitsigte het om reeds te beplan vir aftrede. Gryskrag gebruik deskundiges in sy geledere om vir hulle die nodige adviese in hierdie verband te gee. Die sub-groep 66 tot 75: hulle is die werklike pensionarisse. Onder hulle is daar ook diegene wie se pensioen al minder en minder koopkrag het vanweë die toenemende inflasiekoers. GrysKrag gee aan hulle adviese en hulp met beplanning van uitgawes volgens hul pensioen-inkomste. Hulle word ook beskerm teen uitbuiting. Die sub-groep 76 jaar en ouer: Hulle is bejaarde persone wat dikwels ’n behoefte het aan daadwerklike ondersteuning in verskillende sfere van die samelewening. Die drie ouderdomskategorieë hierbo sluit in hul geledere ‘’n groot poel van kundigheid, ervaring, spesialisasie en wysheid t.o.v alle lewensterreine in. GrysKrag voldoen aan al die vereistes van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting.

Wat Ons Aanbied

Ons Dienste

Besoek GrysKrag se kundige paneel vir advies oor finansiële en regsake, die keuse van aftreeoorde en ander aangeleenthede rakende ouer persone.

 

Ontvang uitnodigings na seminare, werksessies, inligtingsessies en spesiale geleenthede rakende ouer persone.

a
a
a
a
afAfrikaans