Nuwe denke oor aftrede en koers na ‘n verpligte aftreedatum

Nuwe denke oor aftrede en koers na ‘n verpligte aftreedatum

“The sense of ‘doing ageing well’ and living well while we age is determined by how we think about ageing.” (Steger et al., 2009)

As ons na die toekomskundiges en demograwe luister, word dit al hoe meer duidelik dat die ouerwordende wêreldbevolking interessante moontlikhede en uitdagings vir lande en regerings inhou. Een van die vele kwessies waarvan ons al hoe meer lees en in gesprekke met vriende hoor, is dat aftrede soos ons dit tradisioneel beskou het, anders gedefinieer word. Baie gee te kenne dat aftrede nie deel van hul woordeskat is nie en dat die opsie om eerder uit een beroep te tree en ‘n nuwe werkuitdaging te aanvaar, veel meer aanloklik is.

Wetenskaplike literatuur (op aanvraag beskikbaar) bied ons ‘n wye verskeidenheid interessante feite oor die voortsetting van werk, op welke wyse ookal, na ‘n formele aftreedatum in die formele Wêreld van Werk (World of Work). Debat word wêreldwyd gevoer oor die rol van die ouer persoon in die nuwe werkplek. Nie lank gelede nie het die media berig van talle ongure onluste oor die verhoging van aftree-ouderdom in Frankryk. Gedurende 2023 vra die Europese Unie dat lande nuut moet dink oor hul beleid oor aftree-ouderdom en dat werkgewers ernstig moet oorweeg om dit moontlik te maak om die ouer werker in die werkplek te akkommodeer deur met nuwe gedagtes en planne plek te maak vir die ouer werker in multi-generasie werkspanne. En natuurlik om voorsiening te maak vir beleidaanpassing om dit moontlik (en makliker) te maak vir die ouer werker om langer in ‘n formele, betaalde werkopsie verder te kan werk na aftrede.

Finansiële kenners waarsku reeds lank dat finansiële beplanning vir aftrede uitgedaag word in die lig van voorspellings dat ons moet beplan vir ‘n lewe van nog 30 tot 40 jaar na aftrede. Sal pensioenfondse en mediese fondse nog vir 30+ jaar voorsiening kan maak vir hul lede? As ons ons leefstyl na aftrede wil voortsit, hoe lank sal ons dit kan volhou in die lig van ‘n 100-jaar lewe waarvoor ons moet voorsiening maak, aldus die kenners? Juis daarom is die debat oor voorgesette werk na aftrede so ‘n interessante gesprek.

Erkenning word gegee dat voortgesette werk na aftrede om verskillende redes gebeur.  Waar sommiges gedwing word deur omstandighede om te bly werk na die formele aftreedatum, is dit vir ander ‘n vrye keuse om steeds aktief te bly in die werkplek en steeds ‘n bydrae op ‘n besondere manier te kan lewer óf in die werkplek óf tot ‘n spesifieke professie. Sommige persone bly werk oor die voortsetting van selfverwesenliking of omdat tyd en geleentheid vir ‘n nuwe uitdaging nou eers oor hul pad gekom het. 

Daar is vele voorbeelde van “verbuigings” in die voortsetting van werk na formele aftrede of uittrede uit ‘n beroep. Uit die literatuur leer ons van soveel vindingryke, nuwe en kreatiewe maniere om die ouer werker vir langer aktief in die werkplek te hou.  Sommige beroepe leun gemakliker oor om die ouer werker die opsie te gee om langer in ‘n struktuur van betaalde werk te kan aanbly. Dan ook verkies sommige ouer persone om ‘n verandering van loopbaan te oorweeg … ’n loopbaandroom na te volg wat voorheen nie moontlik was nie. Baie ouer persone bly aan in die werkplek in die rol van mentor of in ‘n raadgewende hoedanigheid saam met ‘n multi-generasie span. 

Ons mag nooit vergeet dat daar talle mense is wat steeds wíl bly werk na aftrede, maar as gevolg van verskillende redes, insluited gesondheid of ‘n gebrek aan geleentheid in die onmiddellike omgewing, nie kan terugkeer na ‘n werkplek nie (soos dat beleid ‘n aftree-ouderdom bepaal het). 

Hierdie bly ‘n interessante gesprek!

Gryskrag wil graag van ons lesersvriende leer en hoor hoe hulle in die werkplek aanbly na die formele aftreedatum; waarom u nie kies om af te tree nie, hoe u dalk uit een beroep “aftree” en ‘n volgende een begin. Moontlik word u weer ‘n amptelike student en begin studeer vir daardie spesifieke loopbaan waarvoor u nog nooit die geleentheid gehad het nie. Of u kies om deel te word van ‘n nuwe werkskeppingsprojek by die kantoor om geleentheid te skep vir werklose jong mense. Dalk is u ‘n Wiskunde of Wetenskap tutor by ‘n hoërskool of gemeenskapskollege in die omgewing of help jong kinders lees. Vertel ons asseblief …

Tot ons weer hieroor gesels, groete en lekker werk!

Bronverwysings

European Commission. (2023). “Population structuring and ageing.” – Beskikbaar by

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

en_USEnglish